Agusia..., teksty z lipca 2010 roku

5 tekstów z lip­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Agu­sia....

Na­leży tak zor­ga­nizo­wać czas, żeby każda chwi­la była ważna. 

myśl
zebrała 49 fiszek • 15 lipca 2010, 19:07

Jakże często człowiek uśmie­cha się po pros­tu do swoich myśli. 

myśl
zebrała 53 fiszki • 11 lipca 2010, 21:58

To, że ktoś pod­czas roz­mo­wy nie po­wie nam: "Nie mów ni­komu", to nie znaczy, że ma­my o da­nej spra­wie wszys­tkim rozpowiadać. 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 lipca 2010, 19:13

- Nie mam czasu.
- Prze­cież każdy ma go ty­le samo... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 8 lipca 2010, 10:42

Ludzie naj­większe żale i tros­ki uk­ry­wają przed innymi... 

myśl
zebrała 12 fiszek • 6 lipca 2010, 12:28

Agusia...

Agusia...

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność