Agusia..., teksty z lutego 2010 roku

1 tekst z lu­tego 2010 ro­ku – auto­rem jest Agu­sia....

- Jes­teś zaw­sze ta­ka ra­dos­na i pogodna.
- Tak? Cieszę się, że stwarzam ta­kie pozory. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 18 lutego 2010, 14:24

Agusia...

Agusia...

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność