Agusia..., teksty z września 2010 roku

1 tekst z września 2010 ro­ku – auto­rem jest Agu­sia....

PO­KORA, OPA­NOWA­NIE - cechy uchodzące w dzi­siej­szym świecie za słabość, ale ileż siły trze­ba mieć, żeby je przejawiać... 

myśl
zebrała 29 fiszek • 26 września 2010, 17:45

Agusia...

Agusia...

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność